OPSLAG MOGELIJKHEDEN

Naast het verpakken, biedt DFH inpak bv ook de mogelijkheid om u producten voor langere tijd bij ons op te slaan. Wij beschikken over een opslagruimte van circa 1500mē.